probiacti fish

Balıklar

İÇERİK OLUŞUMU

Laktik asit bakterileri -Laktobacillus casei,107, -Laktobacillus plantarum,107, Maya bakterileri -Saccharomyces cerevisiae,107, ile şeker kamışı melası ve su (H2O)’dan oluşmaktadır.

AKUAKÜLTÜR FAYDALARI

Probiyotikler, insan sağlığı için fonksiyonel gıda olarak, hayvan beslenmesinde ise büyümeye katkı sağlayıcı ve koruyucu olarak kullanılmaktadır. Probiyotikler, konakçının gastrointestinal sistemine yerleşerek burada koloni oluşturur ve gerek engelleyici bileşikler üreterek gerekse besin ve yaşam alanı için rekabet içine girerek potansiyel patojenlerin kolonileşmesini engeller. Probiyotiklerin kullanımı konakçıya yarar sağlayarak hastalıkların kontrol edilmesi, büyümenin artırılması, şekil bozukluklarının azaltılmasında, yemden yararlanmanın artırılması ve bazı durumlarda antimikrobiyal maddelerin yerine kullanılmasına öncülük etmektedir. Ayrıca, üretimi ve balık sağlığını artırmak amacıyla sudaki patojenlerin engellenmesi ve su ve sedimentteki mikrobiyal yükün değiştirilmesi ile su kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Diğer yandan, probiyotiklerin balıkların immün sistemini önemli ölçüde geliştirdiği bildirilmiştir.

02
  • STRESİ AZALTIR
  • BALIK ÖLÜMLERİNİ DÜŞÜRÜR
  • YAVRU BALIK DEFORMASYONLARINI ÖNEMLİ MİKTARDA AZALTIR
  • SİNDİRİMİ ARTTIRIR, BAĞIRSAK FLORASINI ONARIR
  • HASTALIKLARDAN KORUR, PATOJEN BAKTERİLERİ BASKILAR
  • İMMÜN SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR, BAĞIŞIKLIK DİRENCİNİ ARTTIRIR
  • YEMLERDEN YARARLANMAYI ARTTIRIR VE FCR'I DÜŞÜRÜR

AKUAKÜLTÜRDE "probiacti fish" KULLANIM KILAVUZU

Yüzey Film Tabakası oluşturulması; üretim bölgesi alanlarının, yürüme yollarının, yan duvar yüzeylerinin, su çıkış kanallarının yüzeylerine genel temizliğin ardından 100 lt'ye 1 lt "probiacti fish" (1/100) olacak şekilde sulandırılıp uygulanması, çevrenin patajonlere karşı koruma altına alınmasının yanında, tüm olumsuz kokuların giderilmesini de sağlayacaktır. Haftada 1 kullanımı uygundur. üretim alanlarının (PVC her ebatta tanklar, beton havuzlar vb.,) genel temizlik işlemlerinin ardından 100 lt'ye 1 lt oranında (1/100) fırça veya püskürtme şeklinde tank yüzeylerine "probiacti fish" uygulanarak yüzey koruması sağlanmalıdır. Bu işlem 2 veya 3 kez 4-5 saat ara ile tekrar edilmesi daha başarılı sonuçlar verecektir.

03

ÜRETİM SİSTEMLERİNDE "probiacti fish" UYGULANMASI

ALG KÜLTÜRÜ SİSTEMLERİNDE "probiacti fish"; üretim alanlarının tüm yüzeylerine kontaminasyonu önlemek için biofilm tabakası oluşturulmak amacı ile 1/100 lt oranında sulandırılıp sürülerek veya püskürtülerek uygulanabilir. Haftada bir uygulanması yeterlidir. Kültür ortamına 1/1000 lt (1Tona 1 lt probiacti fish oranında suya girilerek üretim stabilitesi sağlanacaktır

ROTİFER VE ARTEMİA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE "probiacti fish"; Rotifer ve Artemia sistemlerinin ortam ve yüzey korumasının sağlanmasında, tüm yüzey bölgelerine 1/100 lt oranında "probiacti fish" uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulamaların hafta da bir yapılması yeterlidir.

04
TOP